Upis

Upis je stalno otvoren a termini su:

Aikido
Dečija ekipa
Ponedeljak i Četvrtak od 19 do 20h,

II ekipa starijih
Ponedeljak i Četvrtak od 20 do 21h,

I ekipa starijih
Ponedeljak i Četvrtak od 21 do 22h,

Za starije članove u mesečnu članarinu je uračunat redovan mesečni vikend seminar koji se održava u našem dojou,  poslednjeg vikenda u mesecu

Rekreativni kik box

I ekipa

Utorak i Petak od 19 do 20h

II ekipa

Utorak i Petak od 20 do 21h

III ekipa

Utorak i Petak od 21 do 22h